Ο στρατός καλεί για κατάταξη στρατεύσιμους της 2021 Β' ΕΣΣΟΑναρτήθηκε σήμερα Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου στη Διαύγεια η πρόσκληση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για κατάταξη στο στρατό ξηράς κατηγοριών στρατευσίμων της 2021 Β ΕΣΣΟ.

Οι καλούµενοι από αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, καθώς και οι στρατεύσιµοι άλλων κατηγοριών και ανυπότακτοι, οι οποίοι οποτεδήποτε έλαβαν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα Σηµεία Υποδοχής Οπλιτών(ΣΥΠΟ) από 8 έως 11 Μαρτίου 2021, ενώ οι λοιποί καλούµενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα ΣΥΠΟ από 16 έως 19 Μαρτίου 2021.


 
Για την κανονική κίνηση και εµπρόθεσµη άφιξη στα ΣΥΠΟ οι προσκαλούµενοι πρέπει:

α. Να παρουσιασθούν εγκαίρως στις κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές ή τα αρµόδια Φρουραρχεία και να εφοδιασθούν, εφόσον το επιθυµούν, µε καταστάσεις επιβιβάσεως.

β. Να έχουν µαζί τους και να προσκοµίσουν στα ΣΥΠΟ:

(1) Το δελτίο της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, ή άλλο επίσηµο έγγραφο, που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

(2) Το σηµείωµα κατάταξης, που θα εκτυπώσουν από τον διαδικτυακό τόπο « www.stratologia.gr ».

(3) Ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από γνωµάτευση ακτινολόγου ή πνευµονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε ∆ηµόσιο ή Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο ή Κέντρο Υγείας ή Στρατιωτικό Νοσοκοµείο ή αντίστοιχης ειδικότητας, ιδιώτη ιατρού της Χώρας.

(4) Το Ατοµικό Βιβλιάριο Νοσηλείας τους και τυχόν ιατρικές γνωµατεύσεις, για παθήσεις της υγείας τους που έχουν ή τους είχαν απασχολήσειστο παρελθόν, προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο των υγειονοµικών συµβουλίων ή επιτροπών.

(5) Οι προκριθέντες ως ΥΕΑ, αποδεικτικό γραµµατικών γνώσεων. Επισηµαίνεται ότι δεν απαιτείται η κατάθεση από αυτούς πιστοποιητικούαρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής (θα δηλωθούν από τους ίδιους τα στοιχεία που αφορούν στην ποινική τους κατάσταση, κατά την κατάταξή τους) και αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

(6) Επίσηµα στοιχεία από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή βεβαίωση έκδοσης ΑριθµούΦορολογικού Μητρώου), από τα οποία να προκύπτει ο Αριθµός Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ).

https://www.defencenet.gr/


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - 1ki1news

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου